EP-Talli

VRKK tulokset 14.5.2017

Lähdöt on jaettu ryhmiin. Tulokset arvottu puolueettomasti ravikoneella.

Lähtö 1 - TASOITUSAJO 2100m, 3-vuotiaat 
P: 1,500 ve - 900 ve - 600 ve - 300 ve - 150 ve

Lähtö 2 - TASOITUSAJO 2100m, 30,0 aikaiset ja hitaammat 
P: 2,500 ve - 1,500 ve - 1,000 ve - 500 ve - 250 ve

Lähtö 3 - TASOITUSAJO 2100m, 27,0-29,9 aikaiset 
P: 3,500 ve - 2,100 ve - 1,400 ve - 700 ve - 350 ve

Lähtö 4 - TASOITUSAJO 2100m, 24,0-26,9 aikaiset 
P: 4,500 ve - 2,700 ve - 1,800 ve - 900 ve - 450 ve

Lähtö 5 - TASOITUSAJO 2100m, 23,9 aikaiset ja nopeammat 
P: 5,500 ve - 3,300 ve - 2,200 ve - 1,100 ve - 550 ve

----------------------------------------------------------------

Lähtö 1 - TASOITUSAJO 2100m, 3-vuotiaat
1. 3v t Pettiön Punakulta / Jesper (KADO) 1.39,7aly -- 01.38,2ke 
2. 3v o Helios / (SS) 36,2ake -- 01.38,2ke x 
3. 3v o Parjunan Pronssi / Jooa (KADO) 1.39,0ly -- 01.38,6ke 
4. 3v t EP Noidan Taika / (SS) 37,1ake -- 01.39,1ke 
5. 3v o K. Paroni Valtti / Jorma (Duo) 37,3 -- 01.39,1ke 
6. 3v o O.R. Tulenlieska / (Blvd) 48,2ke -- 01.39,2ke 
7. 3v o Katseenkääntäjä I.F. / Petra (MRA) 37,9ake -- 01.39,3ke 
8. 3v t Ikikorven Tinttaralla / Ida (Team Ninitra) 35,7a -- 01.39,5ke 
9. 3v t Lipperin Piippa / (SS) 38,2ake -- 01.40,6ke xx 
10. 3v o Manin Krenttu / (SS) 36,3ake -- 01.41,1ke 
11. 3vt K. Ilo Alma / Emilia (Duo) 38,4 -- 01.41,1ke 
12. 3v t K. Carolin Tilta / Jani (Duo) 38,8 -- 01.41,3ke 
13. 3v o O.R. Indigo / (Blvd) 43,4ke -- 01.41,3ke 
14. 3v t Frøststjerne / (Blvd) 39,7aly -- 01.41,4ke x 
3v o Rahan Takii I.F. / misery. (MRA) 37,8ake -- - hll
3v o Jerkersdal / (Blvd) 49,5ke -- - hll

1. 3v o Guen Sotahuuto / Emilia (GT) 33,1ake -- 01.35,1ke 
2. 3v t Utuaatos / Harry (Team Ninitra) ei enn. -- 01.35,2ke 
3. 3v t Elohopea / Jami (KADO) 1.38,5aly -- 01.35,2ke 
4. 3v t Halipula I.F. / Jaana (MRA) 37,5ake -- 01.35,5ke 
5. 3v t Duanin Ryövärintytär / Kari G. (DS) ei enn -- 01.36,2ke 
6. 3v t Ilomiina / (SS) 37,5ake -- 01.37,1ke 
7. 3v t RR. Raudakko / Kasper (KADO) 1.36,4aly -- 01.37,1ke 
8. 3v o Purnin Asessori / Niklas (Team Ninitra) ei enn. -- 01.37,1ke x 
9. 3v o Valtarian Vihtor / Irmeli K. (DS) ei enn -- 01.37,2ke 
3v o Lejeerinki / Viljami (KADO) 1.37,6aly -- - hll
4v o Kulkuri / (SS) 36,4ke -- - hll

1. 3v o O.R. Pyrähdys / (Blvd) 45,2ke -- 01.38,2ke xx 
2. 3v t Huopariina / (SS) 36,6ake -- 01.38,3ke xx 
3. 3v o Valpurin Tähti / (SS) 36,6ake -- 01.38,4ke x 
4. 3v o Pikku-Peetu / (SS) 37,4ake -- 01.38,5ke 
5. 3v o Saltan Retkahdus / Pekko H (RuKo) 44,7ke -- 01.39,2ke x 
6. 3v t EP Tuksu / (SS) 38,5ake -- 01.39,3ke x 
7. 3v o Guen Saarnaaja / Esa (GT) 32,4ake -- 01.39,6ke x 
8. 3v o Kaskun Kupari / Joakim (KADO) 1.38,1aly -- 01.40,4ke 
9. 3v t EP Susiina / (SS) 36,0ake -- 01.41,5ke 
10. 3v t Guen Tuulen Kuiskaaja / Iiro (GT) 33,5ake -- 01.41,6ke 
3v o O.R. Toivonpilkahdus / (Blvd) 47,5ke -- - k

1. 3v o Hamumaan Hopia / Jasper (KADO) 1.37,2ake -- 01.37,3ke xx 
2. 3v o O.R. Korona / (Blvd) 42,5ke -- 01.37,4ke 
3. 3v t EP Pimuliina / (SS) ei enn. -- 01.37,5ke x 
4. 3v t Purnin Valveikas / Anders (Team Ninitra) ei enn. -- 01.37,6ke 
5. 3v o Duanin Leijonamieli / Keijo K. (DS) ei enn -- 01.38,4ke 
6. 3v t Valtarian Maalinki / Sari J. (DS) ei enn -- 01.39,2ke x 
7. 3v o Hotkis Toti / Kari (Duo) 38,6 -- 01.39,3ke x 
8. 3v t EP Hopearuusu / Jouni H (RuKo) 39,8a -- 01.39,5ke 
9. 3v t Duanin Haaveilija / Mia J. (DS) ei enn -- 01.39,5ke 
10. 3v o Jonnet Ei Muista / (SS) 36,2ake -- 01.40,2ke 
11. 3v t O.R. Leiskahdus / (Blvd) 47,6ke -- 01.40,3ke x 
3v t Sinikedon Alviina / (SS) 36,3ake -- - hll

Lähtö 2 - TASOITUSAJO 2100m, 30,0 aikaiset ja hitaammat 
1. 14v t Pienokainen / (Blvd) 30,0ke -- 01.28,2ke 
2. 4v o Latokartanon Eetos / Jami (KADO) 1.32,6aly -- 01.28,2ke 
3. 4v t O.R. Tomuliina / (Blvd) 33,5ake -- 01.28,3ke 
4. 4v o Kismitti KAS / Jeevi (KADO) 1.32,4aly -- 01.28,4ke 
5. 4v t Karman Arma / Jimi (KADO) 1.35,1ake -- 01.28,6ke 
6. 5v t Tilkki-Ituni / Anamaria (KADO) 1.30,0ake -- 01.29,2ke x 
7. 5v t Adinan Aksiina / Jooni (KADO) 1.30,3aly -- 01.30,2ke 
8. 4v t Sadunsointu / Micke (MRA) 41,3ake -- 01.30,3ke 
9. 5v o Roudari I.F. / Merja (MRA) 34,1ke -- 01.30,4ke 
10. 4v o Purnin Pateri / Axel (Team Ninitra) 32,2a -- 01.30,4ke 
11. 4v o Mjølnentsdal / (Blvd) 33,6aly -- 01.30,5ke 
12. 7v o Pekun Papatti / (SS) 33,6make -- 01.30,5ke 
13. 5v t Maliina / (Blvd) 30,4ly -- 01.31,3ke 
14. 4v o Thorin von Frøs / (Blvd) 33,2aly -- 01.31,5ke x 
12v t Helmiina / (Blvd) 30,4ke -- - hml
4v o Snøfnugg / (Blvd) 33,4aly -- - hll

1. 5v o Toivonkipinä / (Blvd) 30,3ke -- 01.27,4ke 
2. 4v t Jerkhilde / (Blvd) 33,5aly -- 01.27,4ke 
3. 6v o Vasken Valurauta / (SS) 30,2aly -- 01.27,5ke x 
4. 5v t K. Kipsu Nuppu / Jani (Duo) 29,0 -- 01.28,2ke x 
5. 4v t Ruskon Helmiina / Onni U (RuKo) 38,9aly -- 01.28,3ke 
6. 7v o Kuutamon Kajo / (Blvd) 33,1ke -- 01.28,3ke xx 
7. 4v o Uskon R.O / Jani (Duo) 37,0 -- 01.28,3ke 
8. 6v o Rahhaa Tulloo / Petra (MRA) 30,8ake -- 01.28,3ke 
9. 4v o Rallivero / Bengt (Team Ninitra) 32,9a -- 01.28,4ke 
10. 5v o Gubbjentsdal / (Blvd) 30,3aly -- 01.28,4ke 
11. 5v o Eemnes / Ronny (KADO) 1.30,5ly -- 01.29,1ke xx 
12. 4v o Ruskon Hallasurma / Jonne R (RuKo) 35,8a -- 01.29,1ke 
13. 5v t Kullankehrä / (Blvd) 30,7ke -- 01.29,2ke xx 
14. 5v t Kalveen Kanesma / Jere (KADO) 1.31,6aly -- 01.29,3ke x 
15. 4v o EP Holsteri / Fredrik (GT) 32,4ke -- 01.30,2ke x 
16. 5v o A.P. Solmunen / (SS) 37,3ake -- 01.30,6ke xx 

1. 7v t Musta Dahlia / (Blvd) 31,2ke -- 01.28,1ke x 
2. 11v t Rustiikki / (Blvd) 33,8ke-- 01.28,3ke x 
3. 5v t Eldmjølne / (Blvd) 30,2ake -- 01.28,6ke 
4. 4v o Kulkuri / (SS) 36,4ke -- 01.29,3ke 
5. 4v t Tuomen Lumo / Kari (Duo) 33,0 -- 01.30,5ke 
6. 4v o Vehtari Mestari / Emilia (Duo) -- 01.31,3ke 
7. 7v o Universumi / (Blvd) 31,1ke -- 01.31,4ke 
8. 5v t Svarthilde / (Blvd) 30,1aly -- 01.31,4ke x 
9. 5v t Frossen Frøken / (Blvd) 30,1aly -- 01.31,4ke 
10. 4v t Pikku-Tina / Joonatan (KADO) 1.32,5aly -- 01.31,5ke 
11. 4v t Usvasuon Sinkki / Miro (KADO) 1.30,5ake -- 01.31,6ke 
4v t Justiinsa Joo / misery. (MRA) 41,5ake -- - hpl

1. 4v t Hetkonen / Gunvor (Team Ninitra) 34,6a -- 01.28,3ke x 
2. 4v o T.T. Tulituski / Jani (KADO) 1.30,7ly -- 01.28,3ke 
3. 5v o Holman Tiiskeri / (Blvd) 30,4aly -- 01.28,3ke 
4. 4v o Kontrakka KAS / Julius (KADO) 1.32,3ake -- 01.28,5ke 
5. 4v t Purnin Oikutelma / Joakim (Team Ninitra) 32,7a -- 01.28,6ke 
6. 5v t Noita / (SS) 36,5ake -- 01.30,3ke 
7. 6v o O.R. Pokeri / Jukka (DS) 30,4a - 01.30,4ke xx 
8. 4v o O.R. Ukkosmyrsky / (Blvd) 30,4ake -- 01.31,3ke 
9. 4v o O.R. Myrsky / (Blvd) 33,2aly -- 01.31,4ke 
11v t Vonkariina / (Blvd) 32,6ke -- - hpl
7v o Mustakuu / (Blvd) 32,4ke-- - hml

Lähtö 3 - TASOITUSAJO, 27,0-29,9 aikaiset 
1. 7v t AH Minttukaakao / Vallu (DS) 29,0a -- 01.27,2ke 
2. 6v o Rubiinityranni / Reino (DS) 29,2a -- 01.27,2ke xx 
3. 5v o Inkognito / (Blvd) 27,2ke -- 01.27,4ke 
4. 5v o O.R. Hurrikaani / (Blvd) 28,7ake -- 01.27,4ke 
5. 4v t Kaskun Valkokulta / Miko (KADO) 1.29,5ly -- 01.27,4ke 
6. 6v t Duanin Johtoasema / Pia T. (DS) 27,8a -- 01.27,5ke 
7. 8v o Guen Elvistelijä / Aleksi (GT) 27,1ake -- 01.27,6ke 
8. 7v t Metsänneito / Janne P (RuKo) 28,9a -- 01.28,3ke 
9. 6v t Duanin Johtosävel / Helena K (DS) 28,4a​ -- 01.29,2ke 
10. 5v t Vienomieli / Olli (GT) 27,4ke -- 01.30,1ke 
11. 5v o Sysi-Ässä / (Blvd) 29,8ly -- 01.30,3ke 
12. 5v t Kissen Kuiskutus / Joni (KADO) 1.29,9ly -- 01.30,4ke 
13. 5v t O.R. Halo / (Blvd) 29,2ly -- 01.30,5ke 
4v t Ruskon Carelia / Harri P (RuKo) 29,6ke -- - hml
6v o Riisiviini / Kalevi (DS) 29,2a​ -- - hml
15v t Roosa / (Blvd) 27,3ke -- - hpl

1. 5v t Lehdon Tuike / Mikko (GT) 28,6kexx -- 01.27,1ke 
2. 5v t Finiitto / (Blvd) 28,3ke-- 01.27,3ke 
3. 5v o Tulivirta / (Blvd) 27,4ke -- 01.27,3ke 
4. 11v t O.R. Roihun Sabrina / (Blvd) 27,0ake -- 01.27,4ke 
5. 7v o Taifuuni / (Blvd) 28,7ke -- 01.27,5ke 
6. 5v t Hykson Helemi KAS / Janne (KADO) 1.29,2ke -- 01.28,1ke 
7. 5v t Valonpyörre / (Blvd) 29,8ke -- 01.28,1ke 
8. 7v o Toisto-Taisto / Tomi (KADO) 1.27,1aly -- 01.28,4ke x 
9. 6v o Guen Hulmuri / Tero (GT) 28,3ake -- 01.28,5ke 
10. 4v o Jokkeri KAS / Jonna (KADO) 1.28,5aly -- 01.29,3ke 
11. 5v o O.R. Haave / (Blvd) 29,5ly -- 01.30,2ke 
12. 6v t EP Tuulentie / Johanna (GT) 27,4ake -- 01.30,3ke 

1. 6v o Duanin Salamavaras / Kalle (GT) 27,5ake -- 01.27,2ke 
2. 5v t Liekkistiina / (Blvd) 28,2ly -- 01.27,4ke xx 
3. 5v t Leimahdus / (Blvd) 28,1ke-- 01.28,2ke 
4. 4v t Luotto-Osuma KAS / Jeri (KADO) 1.29,6aly -- 01.28,2ke 
5. 5v o Toffe von Snø / (Blvd) 28,3aly -- 01.28,6ke 
6. 6v t Kukkujarääkkä / reibili (DS) 29,1a -- 01.28,6ke 
7. 5v t Hastalavista I.F. / Veera (MRA) 28,9ake -- 01.29,1ke 
8. 4v t Aaja KAS / Piritta (KADO) 1.29,6aly -- 01.29,4ke 
9. 5v t Haloriina / (Blvd) 29,5ly -- 01.30,2ke x 
10. 5v o Nopsajalka / Rony (KADO) 1.29,0aly -- 01.30,4ke xx 
11. 6v t Runokolibri / Helena (DS) 28,9a -- 01.30,4ke 
5v t O.R. Ambrosa / (Blvd) 29,4ly -- - hyl

Lähtö 4 - TASOITUSAJO 2100m, 24,0-26,9 aikaiset 
1. 7v t Radikaalin Pakkomielle / Henry (DS) 24,8a -- 01.25,2ke 
2. 6v o Pompeji Palermo / Kasper (KADO) 1.24,3aly -- 01.25,2ke 
3. 6v o Guen Amadeus / Väinö (GT) 25,2ake -- 01.25,3ke 
4. 5v o EP Kenral / (SS) 26,5ke -- 01.25,3ke 
5. 7v o O.R. Virelumi / (Blvd) 25,2aly -- 01.25,4ke 
6. 12v t Karon Pimu / (Blvd) 26,2ake -- 01.25,5ke xx 
7. 6v o Fiktion Kontra-altto / Jeevi (KADO) 1.26,5aly -- 01.25,6ke 
8. 5v o Ukkoseni / (Blvd) 26,6ke -- 01.25,6ke 
9. 7v o Koistilan Hemmori / Hannu (KADO) 1.25,4aly -- 01.26,3ke 
10. 7v o O.R. Tähtimyrsky / (Blvd) 25,2aly -- 01.26,3ke x 
11. 7v o O.R. Ferrari / Jane (RuKo) 26,2ake -- 01.26,4ke 
12. 6v t Venni-Liisu / Kasper (GT) 26,2ake -- 01.26,5ke 
13. 7v t Kekan Herttuatar / Riina (DS) 25,4a -- 01.26,6ke 
7v t O.R. Kihinä / (Blvd) 24,2aly -- - hll
6v o O.R. Salmix / (Blvd) 25,2ke -- - hml
7v t O.R. Tulirilla / (Blvd) 24,2aly -- - hll

1. 5v t PII Sumutus / Jonas (KADO) 1.24,0aly -- 01.25,1ke 
2. 6v o O.R. Rokster / (Blvd) 26,2aly -- 01.25,1ke 
3. 6v o Kuolo Tulloo KAS / Jeeti (KADO) 1.26,3aly -- 01.25,3ke 
4. 8v o O.R. Lumonia / (Blvd) 24,8aly -- 01.25,4ke 
5. 7v t Miikun Pissis / Aki (DS) 25,8a -- 01.25,5ke x 
6. 6v o O.R. Merkurius / (Blvd) 24,5ly -- 01.25,6ke 
7. 8v o O.R. Haaveuni / (Blvd) 24,3aly -- 01.25,6ke 
8. 6v o Ruskon Hattivatti / (SS) 24,7ake -- 01.25,6ke 
9. 8v o Hämypoika / (SS) 24,1aly -- 01.25,6ke xx 
10. 7v o Savun Ryyppyputki / Magnus (DS) 26,6a -- 01.26,1ke 
11. 10v o Iki-Varma / (SS) 1.26,1ke -- 01.26,2ke 
12. 9v o Mjølner / (Blvd) 24,3aly -- 01.26,2ke xx 
13. 6v r Pomeri pameri / Jani (Duo) 26,5 -- 01.26,2ke 
14. 6v t O.R. Lentovire / (Blvd) 24,2aly -- 01.26,4ke xx 
7v t Utuwoima / Lucia (Team Ninitra) 25,2a -- - k
5v t Ruskon Jadessa / Pauli H (RuKo) 26,0ke -- - k

1. 10v o Repolan Edwin / Magnhild (Team Ninitra) 24,4a -- 01.25,2ke x 
2. 5v o Erehdys / (Blvd) 26,3ke -- 01.25,2ke 
3. 9v t O.R. Karmatar / (Blvd) 25,1aly -- 01.25,3ke x 
4. 6v o O.R. Hurmori / (Blvd) 24,1ake -- 01.25,5ke 
5. 7v o O.R. Haloilmiö / (Blvd) 24,5aly -- 01.25,5ke 
6. 8v o O.R. Tulisaatio / (Blvd) 24,1aly -- 01.25,6ke x 
7. 8v t Hovivalhe / Jonna (KADO) 1.25,4ly -- 01.25,6ke 
8. 11v t O.R. Roihun Primadonna / (Blvd) 24,7aly -- 01.26,2ke 
9. 7v t Noitatytär / Bertel (Team Ninitra) 25,9a -- 01.26,2ke x 
10. 9v o Pompeji Ville / Kalle (DS) 26,6a -- 01.26,2ke 
11. 6v t O.R. Pölyke / (Blvd) 24,1aly -- 01.26,3ke 
12. 8v o Savun Capina / Timo (DS) 25,1a -- 01.26,3ke 
13. 7v o AH Motivaatio / Hilla (DS) 24,7a -- 01.26,5ke 
14. 11v t Purnin Huvitelma / Ove (Team Ninitra) 25,0a -- 01.26,6ke 
7v t R.K. Susityttö / (SS) 25,7ke -- - k
5v o O.R. Mustakuu / (Blvd) 26,3aly -- - hll

1. 7v t Rimfrost Blomster / (Blvd) 25,1aly -- 01.25,1ke xx 
2. 7v t Holman Kaisla / (Blvd) 25,7aly -- 01.25,2ke x 
3. 6v t O.R. Tähtinä / (Blvd) 24,9aly -- 01.25,4ke 
4. 6v t K. Kiran Lento / Emilia (Duo) 25,5 -- 01.25,4ke 
5. 7v o Koistilan Joona / Jere (KADO) 1.24,4ake -- 01.25,4ke 
6. 5v t K. Caritta Hilla / Kari (Duo) 26,0 -- 01.25,4ke x 
7. 6v t Kuis Vain Kiipelissä / Jake (KADO) 1.24,0aly -- 01.25,5ke 
8. 5v o Loksahdus / (Blvd) 25,4ke -- 01.25,5ke 
9. 5v o Hohtojätkä / (Blvd) 25,7ke -- 01.25,5ke 
10. 5v o O.R. Ukkoskuuro / (Blvd) 26,1aly -- 01.26,2ke 
11. 8v t AH Väkkärä / Kukalie (DS) 25,7a -- 01.26,2ke 
12. 6v o O.R. Titaani / (Blvd) 25,0ly -- 01.26,4ke xx 
13. 7v o Duanin Herrasmies / Kari (DS) 26,0a -- 01.26,4ke xx 
14. 6v o Galaksi / (Blvd) 26,9ke -- 01.26,5ke 
15. 6v o O.R. Salatuli / (Blvd) 25,2aly -- 01.26,5ke x 
16. 7v t Duanin Haavekuva / Pia (DS) 24,9a -- 01.26,5ke 

1. 6v t Snillin Havina / (SS) 24,3ke -- 01.25,1ke 
2. 6v t Thorhild von Tøff / (Blvd) 25,2aly -- 01.25,2ke 
3. 11v t Blåstjerne / (Blvd) 24,5ke -- 01.25,4ke 
4. 8v o Gabriel I.F. / (SS) 24,6ake -- 01.25,5ke 
5. 8v t Snillin Hallamarja / Seppo T (RuKo) 25,7a -- 01.25,5ke x 
6. 7v o Pompeji Taisto / Henri U (RuKo) 26,7ke -- 01.26,2ke 
7. 7v o Isbjørnen / (Blvd) 24,8aly -- 01.26,2ke 
8. 6v t Pompeji Sejertti / Joona (KADO) 1.26,0aly -- 01.26,5ke 
9. 6v o O.R. Spiranos / (Blvd) 24,2aly -- 01.26,5ke 
10. 5v t Rajariemu / Vesku (GT) 26,3ake -- 01.26,5ke x 
11. 8v t Havitella / Janna (KADO) 1.24,7aly -- 01.26,6ke x 

1. 8v t Snillin Helima / Jesper (KADO) 1.24,8ly -- 01.25,1ke x 
2. 10v o Ruskon Jovainon / Ylva (Team Ninitra) 24,2a -- 01.25,3ke xx 
3. 8v o Liian Kimurantti / Helena (DS) 24,8a -- 01.25,5ke 
4. 5v t O.R. Rokliina / (Blvd) 25,1aly -- 01.26,1ke 
5. 5v o O.R. Turkinpippuri / Markku R (RuKo) 25,9a -- 01.26,2ke 
6. 11v t Tierra's Terelia / Ragnar (Team Ninitra) 25,4a -- 01.26,4ke 
7. 8v t Vappu / (Blvd) 26,3ke -- 01.26,5ke 
8. 6v o O.R. Tulisteria / (Blvd) 24,1aly -- 01.26,6ke 
9. 5v o Theo Jerker / (Blvd) 25,5aly -- 01.26,6ke 
7v o Evektor / (Blvd) 24,8ke -- - hml

Lähtö 5 - TASOITUSAJO 2100m, 23,9 aikaiset ja nopeammat 
1. 10v t Hopealilja / (SS) 20,3ake -- 01.22,1ke xx 
2. 6v o Blå Månesigd / (Blvd) 23,1aly -- 01.22,2ke 
3. 9v t Vipster / (Blvd) 22,4aly -- 01.22,2ke 
4. 13v t Hulabaloo I.F. / Jaana (MRA) 21,4aly -- 01.22,4ke 
5. 7v o Guen Tossavainen / Vesa (GT) 22,2ke -- 01.22,5ke 
6. 9v t O.R. Timantti / (Blvd) 22,1aly -- 01.22,5ke 
7. 9v t Telluuri / (Blvd) 23,0aly -- 01.23,2ke 
8. 10v t Viirun Viretta / (Blvd) 23,7aly -- 01.23,3ke x 
9. 8v t Mini-Muskotti / Miko (KADO) 1.21,0aly -- 01.23,3ke 
10. 9v t Salama-Piirto / (Blvd) 21,3aly -- 01.23,3ke 
11. 9v o Holkker / (Blvd) 22,2aly -- 01.23,3ke 
12. 5v t K. Pimun Aamu / (SS) 23,9ake -- 01.23,4ke 
13. 11v t Koistilan Javina / Jonna (KADO) 1.20,5aly -- 01.24,3ke xx 
14. 8v o O.R. Tulihalla / (Blvd) 22,7aly -- 01.24,5ke xx 
7v o Nulikka Veikko / Jani (Duo) 22,0 -- - hml
9v o Kihitti / Jooa (KADO) 1.20,4aly -- - hml

1. 8v o O.R. Salama / (Blvd) 20,2aly -- 01.22,2ke 
2. 10v t Tuulia I.F. / Laura (MRA) 21,9aly -- 01.22,2ke 
3. 7v o O.R. Pokertuli / (Blvd) 23,3aly -- 01.22,2ke 
4. 10v t Pokerilla / (Blvd) 22,7aly -- 01.23,5ke 
5. 12v t Tähti-Tola / (Blvd) 21,3aly -- 01.23,5ke 
6. 12v t Povaus / Tommy (Team Ninitra) 23,9a -- 01.23,5ke 
7. 10v t O.R. Tuletonna / (Blvd) 20,4aly -- 01.24,1ke 
8. 12v o Woimanpoika / Urmas (Team Ninitra) 21,3a -- 01.24,3ke x 
9. 8v t Aarteen Veeruska / Ile (GT) 22,2ake -- 01.24,3ke 
10. 10v t Pokerinoppa / (Blvd) 23,3aly -- 01.24,4ke 
11. 10v t Mini-Manteli / Joona (KADO) 1.21,5aly -- 01.24,5ke 
7v t Koistilan Hallava / Anna (KADO) 1.22,9aly -- - hml
7v o Lakimies / Joni (GT) 22,4ake -- - hml

1. 8v o Tulisker / (Blvd) 22,5aly -- 01.22,2ke 
2. 11v o Tupla-Aate I.F. / (SS) 23,2ake -- 01.22,2ke 
3. 8v o Selväpäivä / Valtteri (KADO) 1.21,3aly -- 01.22,4ke 
4. 10v o O.R. Virtuoosi / (Blvd) 20,5aly -- 01.22,5ke 
5. 9v t Samuliina VJ / Susanne (GT) 21,2aly -- 01.23,2ke 
6. 9v t Guen Armonisku / Marko (GT) 22,1ke -- 01.24,1ke 
7. 8v o Turbo-Jupiter / (Blvd) 23,2aly -- 01.24,4ke 
8. 9v o Hiisi Pläkki / (Blvd) 23,3aly -- 01.24,4ke xx 
9. 8v o Killeri KAS / Jami (KADO) 1.20,5aly -- 01.24,5ke x 
10. 8v o Tulihermo / (Blvd) 20,4aly -- 01.24,5ke 
11. 7v o Altto KAS / Joakim (KADO) 1.20,3aly -- 01.24,6ke 
13v o Huliwili I.F. / Merja (MRA) 21,3ake -- - hml

Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja | Muokkaus VRL-06066 | Tämä on virtuaalitalli / virtuaalihevonen.